Pio XII A Los Espanoles
Tác giả: Pio XII
Ký hiệu Tác giả: PIO
DDC: 262.13 - Các Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090400
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 22
Số trang: 448
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích