Studia Canonica - Revue Canadienne de Droit Canonique a Canadian Canon Law Review
Tác giả: Francis G. Morrisey, O.M.I.
Ký hiệu Tác giả: MO-F
DDC: 262.93 - Bộ giáo luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0090401
Nhà Xuất bản: OTTAWA, CANADA
Năm Xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 234
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích