Imensa pastorum
Tác giả: Imensa
Ký hiệu Tác giả: IME
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000815
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1959
Khổ sách: 18
Số trang: 1235
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích