Lettres Apostoliques de S. S. Leon XIII - 1
Tác giả: Lettres
Ký hiệu Tác giả: LET
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000828
Nhà Xuất bản: A. Roger et F.Chernoviz
Khổ sách: 18
Số trang: 311
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích