Sứ điệp của Đức Trinh nữ Rất thánh Maria gửi các linh mục
Phụ đề: Đời sống của Đức Maria
Tác giả: Miguel Cabujos Vidate
Ký hiệu Tác giả: MI-V
Dịch giả: Tôn Văn An
DDC: 232.914 9 - Các cuộc hiện ra và lời khuyên nhủ của Đức Maria (được Giáo Hội công nhận)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009246
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010934
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0016799
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 80
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích