Thông tin khoa học xã hội - 2010 - S11
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Hồ Sĩ Quý
Ký hiệu Tác giả: HO-Q
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2010-S11/
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009442
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 63
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích