Dân tộc học - 2011 - Số 1-6
Phụ đề: Tạp chí nhân học
Tác giả: Dân tộc học
Ký hiệu Tác giả: DTH
DDC: 301.05 - Ấn phẩm định kỳ về nhân học trong khoa học và đời sống xã hội
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/1-6
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009447
Nhà Xuất bản: Viện dân tộc học
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 90
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích