Xã hội học - 2015 - 1(129)
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2015/S129
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009450
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 24
Số trang: 120
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích