Ius Canonicum - T.3: De Religiosis
Tác giả: P. Francisco Xav. Wernz S.I.
Ký hiệu Tác giả: WE-F
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000883
Nhà Xuất bản: Romae
Năm Xuất bản: 1933
Khổ sách: 22
Số trang: 536
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích