Tất cả đều là ân sủng (Thiên Chúa và huyền nhiệm thời gian)
Phụ đề: Kinh nghiệm Kitô giáo - Thiên Chúa và thời gian
Nguyên tác: All is grace (God and the Mystery of Time)
Tác giả: Boulad Henri
Ký hiệu Tác giả: BO-H
Dịch giả: Phạm Quốc Huyên
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000085
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 239
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Có nhiều loại thời gian khác nhau 7
Chiều sâu của hiện tại 29
Vĩnh cửu ở giữa lòng của thời gian 59
Sự khôn ngoan của thời gian 91
Quá khứ vẫn tiếp tục 121
Việc chuộc lại thời gian 149
Tất cả đều là ân sủng 185