Niền vui trọn vẹn
Nguyên tác: That your joy may be complete của Robrecht Boudens, O.M.I.,
Tác giả: Robrecht Boudens, O.M.I
Ký hiệu Tác giả: BO-R
Dịch giả: Nguyễn Lý Hoàng
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009930
Nhà Xuất bản: Học viện Đa Minh
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 17
Số trang: 98
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích