Sống đời sống Kitô giáo
Tác giả: Trần Đình Khả
Ký hiệu Tác giả: TR-K
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009933
Nhà Xuất bản: Người tín hữu
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 283
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích