Thần học thiêng liêng T.2
Phụ đề: Tu đức
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu Tác giả: HO-S
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập 2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009934
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 797
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0020078
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 797
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0026152
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1996
Khổ sách: 20
Số trang: 797
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích