Thần học thiêng liêng T.1
Phụ đề: Tu đức
Tác giả: Hoành Sơn
Ký hiệu Tác giả: HO-S
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Tập 1
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009935
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 383
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010994
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 383
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0020079
Nhà Xuất bản: TGM Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 383
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0026151
Nhà Xuất bản: TpHCM
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 383
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích