Bản toát yếu - Sách giáo lý của Hội Thánh công giáo
Tác giả: Bản
Ký hiệu Tác giả: BAN
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009979
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013935
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0085072
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích