Để dạy giáo lý hữu hiệu hơn
Nguyên tác: How to be a better catechist
Tác giả: Carl J. Pfeifer, Janaan Manternach
Ký hiệu Tác giả: PF-C
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009981
Nhà Xuất bản: Tủ sách bồi dưỡng GLV
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0037333
Nhà Xuất bản: Tủ sách bồi dưỡng GLV
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0059605
Nhà Xuất bản: Tủ sách bồi dưỡng GLV
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0078948
Nhà Xuất bản: Tủ sách bồi dưỡng GLV
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0080201
Nhà Xuất bản: Tủ sách bồi dưỡng GLV
Khổ sách: 20
Số trang: 105
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích