Giáo lý vào đời 2
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009982
Nhà Xuất bản: Thuận Hóa
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 351
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích