Giáo lý cộng đồng
Tác giả: TTMV Huấn giáo Đaminh
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009984
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036993
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 22
Số trang: 103
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0036994
Nhà Xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 22
Số trang: 119
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích