Khoa học xã hội - 2003 - S59-64
Phụ đề: Xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2003/59-64
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010185
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích