Lịch sử triết học Tây Phương Tập 2: Triết học thời thượng cổ
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu Tác giả: LE-N
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010204
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 611
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010205
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 611
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010206
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 611
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013033
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 611
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087863
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 611
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích