Eyes that See, Ears that Hear
Phụ đề: Perceiving Jesus in a Postmodern context
Tác giả: James P. Danaher , PH.D
Ký hiệu Tác giả: DA-J
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010237
Nhà Xuất bản: Loguori Triumph
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 23
Số trang: 175
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích