Living Authenticity
Phụ đề: Bernard Lonergan and the Method of the Theology of Spirituality
Tác giả: Theresa Insook Kim (Sr)
Ký hiệu Tác giả: KI-I
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010238
Nhà Xuất bản: Claretian
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 213
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích