Nghiên cứu Đông Nam Á - 2016 - S7 (196)
Phụ đề: Tạp chí lịch sử - văn hóa Đông Nam Á
Tác giả: Nghiên cứu Đông Nam Á
Ký hiệu Tác giả: NĐNA
DDC: 900.559 - Ấn phẩm định kỳ về địa lý và lịch sử Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2016/S196
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010475
Nhà Xuất bản: Viện nghiên cứu Đông Nam Á
Năm Xuất bản: 2016
Khổ sách: 24
Số trang: 82
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích