Nghiên cứu tôn giáo - 2011- S10
Phụ đề: Tạp chí nghiên cứu tôn giáo
Tác giả: Nguyễn Hồng Dương
Ký hiệu Tác giả: NG-D
DDC: 210.5 - Ấn phẩm định kỳ nói chung về Tôn Giáo học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S10
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010479
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Số trang: 76
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích