Thông tin khoa học xã hội - 2011- S343-348
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Thông tin khoa học xã hội
Ký hiệu Tác giả: TTKH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S343-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010489
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 24
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích