Khoa học xã hội - 2011-S2
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Bùi Thế Cường
Ký hiệu Tác giả: BU-C
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010499
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 26
Số trang: 86
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích