Xã hội học- 2011 - S113-116
Phụ đề: Nguyệt san Xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S113-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010514
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 27
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích