Giáo lý Giáo hội công giáo
Tác giả: Giáo
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010533
Nhà Xuất bản: Không có
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 1272
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0037001
Nhà Xuất bản: Không có
Khổ sách: 20
Số trang: 357
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích