Giáo lý Công giáo căn bản T1
Nguyên tác: Basic Catholic Doctrine
Tác giả: Giáo
Ký hiệu Tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010566
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 649
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0014539
Nhà Xuất bản: Tủ sách Tin
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 27
Số trang: 215
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích