Insight Meditation Practical Steps to Ultimate Truth
Tác giả: Achan Sobin S. Namto
Ký hiệu Tác giả: NA-A
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010595
Nhà Xuất bản: Martha Dharmapali
Năm Xuất bản: 1989
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích