Mạc khải lòng thương xót Chúa- Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi
Tác giả: Maria Faustina Kowalska
Ký hiệu Tác giả: KO-F
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010691
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 986
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích