Tự thuật - Les confessions
Nguyên tác: Les Confessions
Tác giả: Saint Augustin
Ký hiệu Tác giả: AU-
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010751
Nhà Xuất bản: Amda
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 20
Số trang: 438
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0025397
Nhà Xuất bản: Amda
Năm Xuất bản: 1947
Khổ sách: 20
Số trang: 438
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích