Hiến chương
Tác giả: Nguyễn Như Thể
Ký hiệu Tác giả: NG-T
DDC: 255.92 - Giáo đoàn và dòng tu, dòng nữ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010764
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 17
Số trang: 182
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích