Time and Narrative V.1
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
Dịch giả: David Pellauer, Kathleen Mclaughlin
DDC: 101 - Lý thuyết tổng quát về triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010770
Nhà Xuất bản: The university of Chicago
Năm Xuất bản: 1984
Khổ sách: 28
Số trang: 274
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích