50 năm đồng hành trong sứ vụ 1959-2009
Tác giả: Kỷ -
DDC: 255.24 - Giáo đoàn và dòng tu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010778
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 27
Số trang: 96
Tình trạng: Hiện có