Thông tin khoa học xã hội 2011 - S12
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Hồ Sỹ Quý
Ký hiệu Tác giả: HO-Q
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S12
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010790
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 27
Số trang: 71
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích