Khoa học xã hội - 2005 - S77-82
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2005/77-82
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010812
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 27
Số trang: 80
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích