Khoa học xã hội - 1998 -S36-38
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Khoa học Xã hội
Ký hiệu Tác giả: KHXH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1998/36-38
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010813
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 1998
Khổ sách: 27
Số trang: 72
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích