Xã hội học 2011-S4
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Trịnh Duy Luân
Ký hiệu Tác giả: TR-L
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2011/S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010818
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 27
Số trang: 132
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích