Cấm phòng bằng nhật ký
Tác giả: Gloria Hutchison
Ký hiệu Tác giả: HU-G
Dịch giả: Bùi Hữu Thư
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010854
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 175
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích