Chạy trốn - 267 câu chuyện để suy niệm
Nguyên tác: Taking Flight
Tác giả: Anthony De Mello S.J
Ký hiệu Tác giả: ME-A
Dịch giả: Lê Công Đức
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010938
Nhà Xuất bản: Tôn giáo
Khổ sách: 20
Số trang: 243
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0062745
Nhà Xuất bản: Do Image Books -Doubleday
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 201
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088777
Nhà Xuất bản: Do Image Books -Doubleday
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 201
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích