Contemplation
Tác giả: Charles De Foucauld
Ký hiệu Tác giả: FO-C
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011050
Nhà Xuất bản: Beauchesne
Năm Xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 189
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích