Các chủng tộc loài người
Tác giả: Nguyễn Quang Quyền
Ký hiệu Tác giả: NG-Q
DDC: 599.9 - Con người: sinh thái học người, sự biến thể; Di truyền: Giới tính, tuổi tác, tiến hóa; Nhân chủng;
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011051
Nhà Xuất bản: Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0046720
Nhà Xuất bản: Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0046721
Nhà Xuất bản: Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0064840
Nhà Xuất bản: Khoa học kỹ thuật, Hà Nội
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích