Lịch sử triết học Tây Phương T.1
Tác giả: Lê Tôn Nghiêm
Ký hiệu Tác giả: LE-N
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011098
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 370
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0074829
Nhà Xuất bản: Trung tâm sản xuất học liệu
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 20
Số trang: 256
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích