Justification by Faith
Tác giả: Jan Lambrecht, Richard W. Thompson
Ký hiệu Tác giả: LA-J
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011125
Nhà Xuất bản: St Pauls
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 94
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích