Bài ca của bình minh
Nguyên tác: The song of the Dawn
Tác giả: Eloi Leclerc
Ký hiệu Tác giả: LE-E
Dịch giả: Minh Anh(Lm)
DDC: 248.01 - Lý thuyết về Linh đạo Công Giáo (Kitô Giáo)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011174
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 102
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích