Xã hội học - 2012 - S117-120
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Xã hội học
Ký hiệu Tác giả: XHH
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2012/S117-
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011269
Nhà Xuất bản: Viện xã hội học
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích