Hội thảo khoa học 300 năm Phật giáo Gia Định - Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh
Tác giả: Hội -
Ký hiệu Tác giả: HOI-
DDC: 294.309 597 - Phật giáo ở Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011387
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 424
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0039725
Nhà Xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 24
Số trang: 424
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích