Dimensions of Evil Contemporary Perspectives
Tác giả: Terry D. Cooper
DDC: 241.3 - Đạo đức học Kitô giáo, Thần học luân lý, tội lỗi và tật xấu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011401
Nhà Xuất bản: Fortress
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 22
Số trang: 285
Tình trạng: Hiện có