Ius Canonicum
Tác giả: P. Francisco Xav. Wernz S.I.
Ký hiệu Tác giả: WE-F
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001033
Nhà Xuất bản: Romae
Năm Xuất bản: 1927
Khổ sách: 20
Số trang: 766
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích